• Ons profiel

    lees hier meer

  • Nieuws

    klik hier

  • Ons onderwijs

    maak kennis

Welkom op de vernieuwde site van de Otto Baronschool!

Welkom op de Website van  Otto Baronschool  Onze locatie is vernoemd naar de oprichter van de eerste christelijke school in Katwijk aan den Rijn, de heer Otto Baron van Wassenaer van Catwyck. Tot aan de fusie in augustus 2007 heette onze school dan ook de Otto Baron van Wassenaer van Catwyckschool, kortweg de Otto Baron. Op school wordt lesgegeven aan de groepen 1 t/m 8.

 Op de Otto Baron verzorgen 8 personeelsleden het onderwijs aan ca. 105 leerlingen. Op deze school is een conciërge in dienst. Onze school heeft een uitgestrekt schoolgebouw. Naast de leslokalen beschikken we over een aantal kleinere ruimten, waar (groepen) kinderen extra begeleid kunnen worden. Ook is er een computerlokaal waar alle leerlingen van een groep op een eigen pc aan het werk kunnen gaan.

De kinderen van groep 1/2 hoeven het gebouw niet uit om te gymmen, daarvoor hebben we een inpandige speelzaal. De groepen 3 t/m 8 maken voor de gymles gebruik van een grote gymzaal op loopafstand van de school. In onze schoolzaal vindt het overblijven plaats. Ook is er een podium aanwezig, zodat we de schoolzaal tevens kunnen gebruiken voor optredens en voorstellingen. Rondom het gebouw liggen ruime schoolpleinen en we maken ook vaak gebruik van het Cruijff Court; een voetbalplein dat pal naast het schoolgebouw ligt.

Op de Otto baron is de Nieuwkomersklas gehuisvest. Hier wordt lesgegeven aan anderstalige kinderen uit de Duin & Bollenstreek. Deze kinderen zijn 6-12 jaar en komen rechtstreeks uit het buitenland of wonen korter dan een jaar in Nederland Zij beheersen de Nederlandse taal nog niet (voldoende). De Nieuwkomersklas biedt een omgeving waarin kinderen Nederlands leren en waar aandacht is voor verschillende culturen. Daarnaast is er ook een Taalklas gevestigd binnen de muren van Otto Baron. In deze klas wordt, aan kinderen met een taalachterstand van meer dan een jaar, één dag in de week (dinsdag) lesgegeven.

Onze school heeft diverse ingangen. De ingang voor de groepen 1/2 is de deur aan de kant van het Cruijff Court. De groepen 3 t/m 8 komen via het grote plein binnen, door de deur naast de schoolzaal. Onze hoofdingang ligt aan de Asterstraat, tegenover de supermarkt. Als u onder lestijd het gebouw in wilt, kunt u bij deze ingang aanbellen. Alle andere deuren zijn tijdens schooltijd gesloten.